02-04-2019 Fort Stockton to San Antonio - kyotesue
East on I 10 through Texas